TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ VÀ KINH PHƯƠNG TIỆN BÁO ÂN

Tin tức

TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ VÀ KINH PHƯƠNG TIỆN BÁO ÂN


 Xin thông báo cùng toàn thể quý Phật tử, ngày mùng 1 hàng tháng chùa Bồ Đề Lan Nhã tụng Kinh Vô Lượng Thọ từ 5 giờ sáng đến tối. nhưng mùng 1 tháng 3 nhằm ngày chủ nhật đầu tháng nên đổi lại tụng trọn bộ Kinh PHẬT PHƯƠNG TIỆN BÁO ÂN. kính mời Đạo tràng Chuyên Tu, Đạo tràng Niệm Phật và Đạo tràng Pháp Hoa Chùa Bồ Đề Lan Nhã cùng về Chùa tụng trọn bộ kinh PHẬT PHƯƠNG TIỆN BÁO ÂN từ 7 giờ sáng đến chiều. A DI ĐÀ PHẬT. trân trọng kính mời.
 
 
 

Từ khóa liên quan : Vô Lượng Thọ   

Tin liên quan

Online

Online Lượt truy cập