QUY Y TAM BẢO

Tin tức

QUY Y TAM BẢO


 Xin thông báo cùng quý thiện nam tín nữ, Chùa Bồ Đề Lan Nhã có khóa lễ quy y Tam Bảo vào lúc 2 giờ chiều các ngày vía Quan Âm 19/2 - 19/6 và 19/9 âm lịch. quý thiện nam tín nữ nào có nhu cầu Quy Y Tam Bảo xin liên hệ đăng ký tại bàn thư ký BỒ ĐỀ LAN NHÃ.

Tin liên quan

Online

Online Lượt truy cập