Kết quả tìm kiếm "Vô Lượng Thọ"

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "Vô Lượng Thọ"

TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ VÀ KINH PHƯƠNG TIỆN BÁO ÂN
TỤNG KINH LƯỢNG THỌ VÀ KINH PHƯƠNG TIỆN BÁO ÂN

 Xin thông báo cùng toàn thể quý Phật tử, ngày mùng 1 hàng tháng chùa Bồ Đề Lan Nhã tụng Kinh Lượng Thọ từ 5 giờ sáng đến tối. nhưng mùng 1 tháng 3 nhằm ngày chủ nhật đầu tháng nên đổi lại tụng trọn bộ Kinh PHẬT PHƯƠNG...


Online

Online Lượt truy cập